He Hoanoho No – 100 words

ʻO keia hoanoho, he manu lele loa, he manu huakaʻi loa,

a he manu loli lole.

Halihali wale ʻia kona kino liʻiliʻi

e na makani nui e pa mai ana

mai ka moana mai.

Palukulukuʻia a pulu i ka ua

ia manu palapala.

Piha no ka makani puaʻo

i ka inaina.

He meaʻole naʻe i ia manu.

Paʻa no i kona maopopo

i ke ala pololei

a pae mai no

i kuʻu wahi pa hale.

Paʻa no i kona maopopo

i kana mau wahi punahele

i loaʻa mai na ko’e momona a

monimoni ihola a maʻona piha!

He ʻono no!

Talk story

Leave one comment for He Hoanoho No – 100 words

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to its use of cookies.